Zaposlenici ustanove

JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL
Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula
OIB: 12904220272

 

 

RAVNATELJICA JU PULA FILM FESTIVAL 
Gordana Restović
gordana@pulafilmfestival.hr

VODITELJICA KINA VALLI
Tanja Miličić
tanja@pulafilmfestival.hr
info@kinovalli.net
052 222 703

 

POSLOVNA TAJNICA / GLASNOGOVORNICA
Sanela Pliško
sanela@pulafilmfestival.hr

VODITELJICA FINANCIJA
Tamara Brščić
tamara@pulafilmfestival.hr

VODITELJICA PRODUKCIJE
Nataša Šimunov
natasa@pulafilmfestival.hr

VODITELJICA OPĆIH POSLOVA
Suzana Požgaj
suzana@pulafilmfestival.hr

VODITELJICA MARKETINGA
Sandra Petrović Dishpalli
marketing@pulafilmfestival.hr


VODITELJICA PROJEKATA
Barbara Sintić Uhač
barbara@pulafilmfestival.hr

TAJNIŠTVO
Marina Majetić
marina@pulafilmfestival.hr
info@pulafilmfestival.hr
052 393 321

IT TEHNIČAR
Sergej Turčinov
sergej@pulafilmfestival.hr


STRUČNI SURADNIK U PRODUKCIJI
Simon Furčić
simon@pulafilmfestival.hr

BLAGAJNICA
Jasmina Joldić
052 213 808


KINOOPERATERI
Robert Zuban
Marko Jovan
kabina@kinovalli.net


WEB ADMINISTRATORICA
Valentina Pleša
valentina@pulafilmfestival.hr

SKLADIŠTAR
Dobrosav Simić
skladiste@pulafilmefestival.hr


INFORMATIČKA PODRŠKA I WEB
Matrix informatika
info@matrix-informatika.hr 
 
 
 
RAVNATELJICA JU PULA FILM FESTIVAL

Gordana Restović

gordana@pulafilmfestival.hr   
VODITELJICA KINA VALLI

Tanja Miličić

tanja@pulafilmfestival.hr
info@kinovalli.net
052 222 703

 

POSLOVNA TAJNICA / GLASNOGOVORNICA Sanela Pliško sanela@pulafilmfestival.hr   
VODITELJICA FINANCIJA Tamara Brščić  tamara@pulafilmfestival.hr  
VODITELJICA PRODUKCIJE Nataša Šimunov  natasa@pulafilmfestival.hr  
VODITELJICA OPĆIH POSLOVA Suzana Požgaj  suzana@pulafilmfestival.hr  
VODITELJICA MARKETINGA Sandra Petrović Dishpalli marketing@pulafilmfestival.hr  
VODITELJICA PROJEKATA Barbara Sintić Uhač barbara@pulafilmfestival.hr  
TAJNIŠTVO Marina Majetić marina@pulafilmfestival.hr
info@pulafilmfestival.hr
052 393 321
IT TEHNIČAR Sergej Turčinov  sergej@pulafilmfestival.hr  
STRUČNI SURADNIK U PRODUKCIJI Simon Furčić simon@pulafilmfestival.hr  
BLAGAJNICA Jasmina Joldić   052 213 808
KINOOPERATERI Robert Zuban
Marko Jovan
kabina@kinovalli.net  
WEB ADMINISTRATORICA Valentina Pleša valentina@pulafilmfestival.hr   
SKLADIŠTAR Dobrosav Simić skladiste@pulafilmefestival.hr   
INFORMATIČKA PODRŠKA I WEB Matrix informatika info@matrix-informatika.hr