Volonteri kina

 
Javna ustanova Pula Film Festival omogućava stjecanje vrijednog iskustva u kino-prikazivačkoj djelatnosti i organizacijskim procesima. Natječaj za volontere kina se raspisuje jednom godišnje i na taj se način nastoje promicati volonterske vrijednosti i stjecanje odgovornih radnih navika. 

Uključivanje građana u slojevitost poslova vezanih uz specifične filmske aktivnosti, doprinos je kojim se dopunjavaju društvene norme i time uključuje pojedince u aktivno sudjelovanje kako u planiranim tako i u izvršnim postupcima. Uslijed tradicijske baštine Pule kao „filmskoga grada“, volonterima se omogućuje besplatno praćenje projekcija u Kinu i akreditacija za Pulski filmski festival.

Koordinatorica volontera: Vinka Bedeković 
 
Volonteri Kina Valli su: Maja Savić, Donna Karan, Melita Čikada, Nastasja Miletić, Adnan Kahvedžić, Lisa Karan, Lara Markuš, Darian Cvitić, Nikola Dubroja, Erik Jelčić, Jan Marko Jukić, Katarina Jurić, Marina Pekica, Patrik Prenc, Dragan Sarapa i Simona Tkalec.

Zakon o volonterstvu (pročišćeni tekst zakona).
 
VOL1
 
VOL2

Želiš biti volonter kina?

Prijavi se! Pošalji životopis i pismo motivacije na volonteri@pulafilmfestival.hr
ili putem ONLINE PRIJAVNICE.


volonteri-pisu-modul-2