O FUŠ-u

 fuslogo

FUŠ – Film u školi je edukativan projekt pokrenut 2009 godine koji ima za cilj približiti filmsku umjetnost djeci vrtićke i školske dobi, te kod njih razvijati kulturu gledanja filmova. FUŠ je namijenjen djeci i mladima, polaznicima odgojnih ustanova, u čitavoj Istri.

ofusuCLANAK

MALO VIŠE O FUŠ-u
Iako filmska kultura čini sastavni dio nastave hrvatskog jezika, sukladno HNOS-u i važećem planu i programu medijske kulture, filmu se u obrazovnim ustanovama nažalost ne pridaje dovoljno pažnje. No, budući da su djeca i mladi svakodnevno okruženi medijima i „bombardirani“ filmskim sadržajima neprimjerenih moralnih, estetskih i pedagoških vrijednosti, potreba za razvijanjem kulture gledanja i promišljanja filmova više je nego velika. Upravo zbog toga pokrenut je program FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova.

Kroz cijelu školsku godinu, sustavnom edukacijom, kvalitetnom i raznovrsnom filmskom ponudom, stimulira se interes djece za filmom općenito, ponajviše za europskim nekomercijalnim filmovima koji se inače ne nalaze na redovnom kino programu. Potiče se razvijanje filmske pismenosti učenika koja podrazumijeva osviještenost u odabiru filmova, estetsko prosuđivanje te sposobnost razumijevanja, kritike i analize filmskog jezika.

Program FUŠ se realizira uz potporu Grada Pule kao Prijatelja djece, Hrvatskog audiovizualnog centra te međunarodnih organizacija Europska kina (Europa Cinemas), Europski savez filmova za djecu (European Children's Film Association - ECFA), koji promoviraju i potiču razvoj visokokvalitetnog europskog filma za djecu i mlade. Provedba projekta FUŠ dijelom je nove Istarske kulturne strategije za razdoblje 2014.-2020., koja stavlja naglasak na širenje filmske pismenosti i kulture u regiji te razvoj mlade publike.

FILMSKA PONUDA
Program FUŠ-a osmišljava se suradnji s profesorima i filmskim stručnjacima. Pomno se odabiru nagrađivani europski naslovi, književne adaptacije, klasici i ostali visoko kvalitetni filmovi koji progovaraju o djeci važnim i bliskim temama i koji se nadovezuju na redovno školsko gradivo.
Potiče se redovito obilježavanje značajnih obljetnica međunarodnih dana važnih za razvitak humanih vrijednosti (Dan sjećanja na žrtve Holokausta, Dan planeta Zemlje, Tjedan djeteta, Dan ljudskih prava...) kako bi se film prepoznao kao vrijedan izvor informacija. Programska knjižica i plakat za školsku godinu 2017./2018. prilažemo u digitalnom obliku.

POPRATNI EDUKATIVNI MATERIJALI
Kako bi prosvjetni djelatnici, djeca i mladi imali cjelovit uvid u našu filmsku ponudu već drugu godinu zaredom izrađujemo poseban katalog u kojem su detaljno opisani svi filmovi. Nadalje, za svaki pojedini film pripremaju se posebni pedagoški i materijali, filmski vodiči pomoću kojih prosvjetni djelatnici djecu i mlade mogu pripremiti za dolazak na projekciju odabranog filma te kasnije s njima analizirati što su pogledali. Vodiči se sastoje od metodičkog prijedlog obrade filma na satu (istraživačke rasprave, zadataka i dodatnih aktivnosti), te svih ključnih pojmova, podataka i zanimljivosti o filmu i autorima. Dio vodiča za školsku godinu 2017. / 2018. prilažemo u digitalnom obliku te napominjemo da su dostupni javnosti ovdje.

DODATNI SADRŽAJI
FILMSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA
U želji da kod prosvjetnih djelatnika, a posebno kod djece i mladih produbimo i proširimo znanja o filmu uredili smo (na zanimljiv, zabavan i djeci razumljiv način) poseban priručnik pod nazivom Filmska izražajna sredstva koji prilažemo u digitalnom obliku. Priručnik je otisnut u 5.000 primjeraka od čega će se dio koristiti u promotivne svrhe, a dio će biti u prodaji po simboličnoj cijeni od 10,00 kuna.
„Svaka umjetnost ima svoja izražajna sredstva. Slikar se izražava bojama, balerina pokretima, pisac riječima. Tako i film, kao spoj slike i zvuka, ima svoja izražajna sredstva. Ona obuhvaćaju sve ono što kamera snima i načine na koji kamera vidi pojedini prizor. Iako je svako filmsko izražajno sredstvo ovdje opisano zasebno, u filmu se izražajna sredstva prožimaju. Tako, na primjer, neki prizor u isto vrijeme ima svoje osvjetljenje, boju, zvuk, kut snimanja i snimljen je određenim objektivom. U ovoj knjižici upoznat ćeš se s osnovnim pojmovima poput kadra, plana ili montaže, koji će ti pomoći u razumijevanju filmskog jezika.“, uvod u priručnik o filmskim izražajnim sredstvima.

FILMSKI DAN ZA UČITELJE I NASTAVNIKE
U suradnji s udrugom Sedmi kontinent, koja provodi radionice s nastavnicima, djecom i mladima diljem Hrvatske tijekom školske godine 2017. / 2018. održat će se seminar Filmski dan za učitelje i nastavnike. Uvodno predavanje omogućit će bolje razumijevanje važnosti filmske pismenosti kao relevantne sastavnice odgoja i obrazovanja učenika osnovne škole. Predavanja s konkretnim primjerima iz prakse omogućit će bolje razumijevanje primjene osnovnih načela filmske pismenosti unutar nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, kao i unutar cjelovitog nastavnog programa za djecu mlađih i starijih razreda osnovne škole. Također, sudionici će dobiti uvid u metode korištenja filma radi kvalitetne unutarpredmetne i međupredmetne korelacije. Nakon ovih predavanja, sudionici će stečena znanja i spoznaje moći primijeniti u organizaciji i provedbi vlastite nastave. Nakon što pogledaju film Mališan Charlie Chaplina, na satu analize filma, sudionici će se upoznati s konkretnim metodama analize filma i filmskih izražajnih sredstava prilagođenih dobi djece, a koji se koriste u direktnom radu s učenicima na filmskim radionicama.

REZULTATI FUŠ-a
Tijekom višegodišnjeg djelovanja FUŠ se profilirao kao vrijedna i produktivna inicijativa koja je postala sastavni dio neformalnog obrazovanja velikog broja učenika Pule i Istarske županije. Tijekom osam godina kontinuiranog rada FUŠ-a, Kino Valli je posjetilo više od 70.000 djece vrtićke i školske dobi i pogledalo kvalitetne edukativne filmske naslove iz Hrvatske, Europe i svijeta što je jasan pokazatelj vrijednosti programa.

Programska knjižica

fus20182019programska

Rezervacija termina i dodatne informacije
Marina Majetić,
koordinatorica FUŠa
mob. 099 493 8354
e-mail: fus@kinovalli.net

Filmska ponuda i dodatne informacije
Tanja Miličić,
voditeljica Kina Valli
tel. 222 703 / fax. 393 320

e-mail: info@kinovalli.net