Volonteri kina

 
Javna ustanova Pula Film Festival omogućava stjecanje vrijednog iskustva u kino-prikazivačkoj djelatnosti i organizacijskim procesima. Natječaj za volontere kina se raspisuje jednom godišnje i na taj se način nastoje promicati volonterske vrijednosti i stjecanje odgovornih radnih navika. 

Uključivanje građana u slojevitost poslova vezanih uz specifične filmske aktivnosti, doprinos je kojim se dopunjavaju društvene norme i time uključuje pojedince u aktivno sudjelovanje kako u planiranim tako i u izvršnim postupcima. Uslijed tradicijske baštine Pule kao „filmskoga grada“, volonterima se omogućuje besplatno praćenje projekcija u Kinu i akreditacija za Pulski filmski festival.

 
Volonteri Kina Valli su: Adnan Kahvedžić, Nastasja Miletić, Melita Čikada, Lisa Karan, Lara Markuš, Darian Cvitić , Nikola Dubroja, Dragan Sarapa, Katarina Jurić , Patrik Prenc, Marija Kantolić i Lucia Lyon.

Zakon o volonterstvu (pročišćeni tekst zakona).
 
VOL1
 
VOL2

Želiš biti volonter kina?

Prijavi se! Pošalji životopis i pismo motivacije na volonteri@pulafilmfestival.hr
ili putem ONLINE PRIJAVNICE.


volonteri-pisu-modul-2