Sadržaj

Toma” je impresionistički portret Tome Zdravkovića koji prikazuje same njegove početke, baš kao i vrhunac slave, njegove ljubavi koje su ga inspirirale prilikom skladanja nekih od najvećih hitova. Osim toga, film zorno prikazuje njegov odnos s velikim brojem prijatelja koje je imao u umjetničkom miljeu tadašnje Jugoslavije. Pored Tome, kroz film ćemo pratiti i živote poznatih umjetnika tog vremena. 

IMDb link

Fotografije i Foršpan

1 Foršpan 9 Fotografija

Datum i vrijeme prikazivanja