“Pulica u kaputu” s filmom “Nove Franzove dogodovštine” gostuje na platformi filmubolnici.org i donosi filmsku čaroliju djeci u bolnicama. Doprinosimo projektu koji više od 10 godina donosi filmsku čaroliju djeci u bolnicama i podržava oporavak najmlađih pacijenata.