Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Javnu ustanovu Pula Film Festival primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Javna ustanova Pula Film Festival s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Za obradu podataka odgovoran je: Javna ustanova Pula Film Festival

Službenik za zaštitu osobnih podataka je: Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52

Kontakt: e mail: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr

broj mobitela: 091 2017886

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

2. Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke, a koje ste nam Vi dostavili ili smo do istih došli iz javno dostupnih izvora, ili su nam iste dostavila druga tijela javne vlasti u obavljanju svojih zadaća:
a) Matične podatke: npr. ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, MBG,
b) podaci o adresi npr. adresa prebivališta, kontakt adresa,
c) kontakt podaci npr. broj telefona ili mobitela, e mail adresa,
d) ostali podaci npr. video snimke, fotografija, datum dolaska i datum odlaska, poslodavca, instituciju koju predstavljate, adresu institucije koju predstavljate, podatke o obrazovanju, podaci o prethodnom zapošljavanju, podaci o stažu, funkcija u tvrtci, naziv banke, broj žiroračuna, itd.

3. Načini i svrhe obrade osobnih podataka
Sve vrste Vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe: akreditacije za Pulski filmski festival, identifikaciju sudionika, evidentiranje volontera, evidentiranja sudionika, ispunjenja zakonskih obveza, sklapanja ugovora o radu, dostava newslettera, izdavanje propusnica, kupnju ulaznica, evidenciju gratis ulaznica, organiziranja nagradnih igara, evidencija iz radnog odnosa, izvršenja ugovora putem narudžbenica, nesmetanog kretanja po lokacijama programa, realizacije programa, organizacije programa, refundaciju prijevoznih
troškova, praćenja i sudjelovanja u programu, dodjele nagrada.

Obrade koje provodimo temelje se na:
a) Zakonskim obvezama
b) Izvršavanju (realizaciji) ugovora i radnjama koje prethode sklapanju ugovora
c) Temeljem legitimnog interesa
d) Temeljem Vaše suglasnosti

Razdoblje čuvanja
Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Upravljanje Privolama
Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka
Promjenu privole možete izvršiti putem pisanog zahtjeva na adresu: Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 PULA ili putem e-maila na adresu: pff@pulafilmfestival.hr.

Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku. U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

4. Prava korisnika
a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

5. Prijenos podataka u treće zemlje
Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo ako je potreban radi:
– ako postoji zakonska obveza
– ako ste dali izričit pristanak.

6. Prijenos podataka trećim osobama
Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

– ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi

– na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)

– ako pisanim putem zatraži državno odvjetništvo ili ono pisanim putem naloži
Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku, ili podatke zatraži sud radi utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku ili postupku koji mu prethodi

– ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti

– ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti

– ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema Vama kao i izvršenja naših zakonskih

– u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .
Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.