Medijsko obrazovanje djece predškolske dobi

On – line konferencija putem Zoom-a

Pristupna poveznica Zoom konferencijeZoom – Medijsko obrazovanje djece predškolske dobi

Organizator: Ju Pula Film Festival – Kino Valli

Partner: Hrvatski audiovizualni centar

U suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Pule

Datum: četvrtak, 25. ožujka

Satnica: 10.00 sati

Svi zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji mogu se prijaviti putem e-mail adresa  prijava@pulafilmfestival.hr . Dan uoči konferencije na e-mail zaprimiti ćete pristupni link.

Tema: Brojna istraživanja potvrđuju nam sve veću izloženost djece predškolske dobi medijskim sadržajima poput televizijskih emisija, crtanih filmova i reklama. Dijete najprije uči u obitelji kao prvoj zajednici, a zatim i u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji služi kao nadopuna i podrška obiteljskom odgoju i skrbi o djetetu. Iako su mediji dostupni djetetu u ranoj i predškolskoj dobi, medijski odgoj provodi se tek u osnovnoj školi u okviru nastave Hrvatskoga jezika kada djeca već dolaze s razvijenim navikama korištenja medijskih uređaja i sadržaja. Do polaska u školu djeca već imaju oblikovane spoznaje o medijima i sadržajima kojima su bili izloženi u prethodnom razdoblju, dolaze s oblikovanim stavovima, vrijednostima i načinu ponašanja. Budući da, na žalost, nema sustavnog medijskog obrazovanja djece predškolskog uzrasta cilj ove konferencije je promišljanje važnosti i uloge medijskog odgoja djece od njihove najranije dobi s posebnim težištem na ulogu odgojiteljica i odgojitelja u vrtićima.

Moderator: Tanja Miličić, voditeljica Kina Valli

 

Izlagači:

Marina Gabelica: Holistički pristup razvoju filmske pismenosti  

Marina Gabelica docentica je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu gdje na učiteljskim i odgojiteljskim studijima predaje kolegije iz područja dječje književnosti i medija. U svom se znanstvenom i stručnom radu bavi temama vezanima uz razvoj čitateljske i filmske pismenosti. Voditeljica je programa cjeloživotnog obrazovanja „Počeci razvoja filmske pismenosti“ na Učiteljskom fakultetu, dugogodišnja je suradnica filmskog programa Sedmi kontinent i autorica više filmsko-metodičkih priručnika za rad s djecom u vrtićima i mlađim razredima osnovne škole.

 

Jelena Alpeza i Maja Radošević: Fotografija kao alat za poticanje medijske pismenosti

Jelena Alpeza, mag.praesc.educ., završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Pčelica u Zagrebu gdje radi kao odgojiteljica. Njeno uže područje interesa je medijsko obrazovanje djece rane i predškolske dobi te je autor vrtićkog programa Kreativnost kroz medije. Polaznica je Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić od 2005. do 2020. godine te brojnih drugih edukacija iz područja medijskog obrazovanja, osobito fotografije i animacije. Bila je dugogodišnja je članica Udruge Medija. Surađivala je s udrugom Sedmi kontinent kao autorica materijala za radionice namijenjene djeci rane i predškolske dobi te sudjeluje u programu „Vrtić u kvartovskom kinu“. Surađivala je s udrugom Telecentar, Hrvatskim foto savezom, portalom medijskapismenost.hr, Školskom knjigom te drugima. Povodom Dana medijske pismenosti, održanih 2018. godine, a u organizaciji UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije izradila je radne materijale za radionicu iz područja medijske pismenosti za predškolski uzrast. Vodila je radionice za odgojitelje i roditelje Digitalne forme optičkih igračaka u sklopu konferencija Mliječni zub te Dana predškolskog odgoja – „Zajedno rastemo“ (2019.). Aktivno je sudjelovala na više stručnih skupova i konferencija kao izlagač s temama iz područja digitalne i medijske pismenosti te objavila stručni rad pod nazivom Medijska pismenost djece rane i predškolske dobi. Koordinator je za Hrvatsku K2 Erasmus+ projekta Fotografija kao alat za poticanje medijske pismenosti u dječjem vrtiću.

Maja Radošević rođena je u Zagrebu i pri kraju je svog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu. U zvanje odgojitelja mentora promovirana je drugi puta. Zaposlena je već 29 godina u Dječjem vrtiću Pčelica gdje radi kao odgojiteljica. Njeno obrazovanje iz područja medijske kulture započinje 2015. godine  na Učiteljskom fakultetu kod prof. Ciboci  kada kreće njen interes za to područje. Aktivno se uključuje u edukacije na temu fotografije organizirane od strane Hrvatskog foto saveza za voditelje programa za djecu i mlade u Kraljevici i Krapju te u Zagrebu. Polaznica je Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić u Varaždinu 2020. godine gdje sudjeluje u radionici Fotografija. Na nivou vrtića surađuje u programu „Vrtić u kvartovskom kinu“ u organizaciji Sedmog kontinenta. Jedan je od koordinatora za Hrvatsku K2 Erasmus+ projekta Fotografija kao alat za poticanje medijske pismenosti u dječjem vrtiću. Zajedno s kolegicom i koordinatoricom projekta Jelenom Alpeza prezentirala je Erasmus+ projekt na Rodinoj radionici za edukatore u okviru projekta Razmisli pa klikni.

 

Ivana Jakobović Alpeza: Filmska pismenost u predškolskoj dobi: svjesno i vođeno gledanje uz praktične aktivnosti

Ivana Jakobović Alpeza profesorica je hrvatskoga jezika, književnosti i fonetike, kreativna producentica, suautorica filmskog programa Sedmi kontinent i voditeljica programa udruge Djeca susreću umjetnost. Promicanjem filmske pismenosti aktivno se bavi od 2012., a filmski program za škole i vrtiće Sedmi kontinent dostupan je u okviru projekata Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, te projekta Film u bolnici i suradnju sa školama i digitaliziranim kinima u okviru Kino mreže. Od 2016. zajedno s timom suradnika razvija program filmske pismenosti posvećen djeci predškolske dobi –  projekt Vrtići u kvartovskom kinu.